L’activitat “Un dia vaig ser petit, molt petit” consisteix a fer que gent gran de la
comarca vagi un dia a l’escola o classe per explicar la seva trajectòria vital.

Parlarà de com va ser la seva infància, l’edat adulta, i com viu la seva vellesa.
Es tracta d’una activitat on es vol propiciar la creació d’espais de relació i comunicació entre infants i gent gran.

 

 

Funcionament:

L’activitat es desenvoluparà al llarg de dues hores; la primera hora estarà dedicada a la visita de les persones grans a l’aula i la segona hora, a omplir una fitxa de valoració i reflexió sobre l’activitat.

L’activitat vindrà amb suport de fitxes per a l’alumnat i professorat. La gent gran que visiti
l’aula seran proposats per l’equip del “Tracta’m bé” amb la col.laboració de l’escola.

Objectius: 

  • Promoure els bons tractes a la gent gran a partir de la comunicació i interacció entre infants i gent gran.
  • Reconèixer la vellesa com una etapa més del cicle vital.
  • Crear un espai de relació i interacció entre infants i gent gran.
  • Afavorir l’empatia dels infants envers la gent gran.

Metodologia: 
Cada classe rebrà un sobre inesperat on es demanarà la col.laboració de la classe a la
campanya “Tracta’m bé”. En aquest sobre hi haurà una carta amb els detalls d’aquesta
col.laboració; en aquest cas es rebran visites de gent gran dins de l’aula i posteriorment

caldrà omplir una fitxa de valoració i reflexió de l’activitat per tal de plasmar el que els infants
han sentit a través de la visita que han rebut. A més a més el sobre contindrà:

  • Adhesiu “Aula amb tracte” perquè el pengin a la porta de la seva classe
  • Imatges i fitxa per al tutor/a  per poder treballar la temàtica
  • Fitxa per a l’alumnat per poder fer la valoració de l’activitat

 

Fitxa pedagògica. Un dia vaig ser petit molt petit.